Quản Lý Vật Liệu

Quản Lý Vật Liệu

Quản Lý Vật Liệu là một nhóm các mô đun quan trọng được dùng để kiểm soát chặt chẽ các nguyên vật liệu vào và sử dụng trong tổ chức. Nhóm các mô đun này bao gồm cả các chi phí phục vụ ăn uống.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý khách sạn của mình sao cho hiệu quả, liên hệ qua mail: software@vhrpro.com hoặc SĐT: +84 243 999 791 để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm phần mềm mới này.

Bạn cần đăng nhập và đăng kí quyền xem cho mục này

Lọc dịch vụ

Tin tức

Những thách thức của Du lịch Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số

01/02/2024

Vietnam Economic Times đã thu thập được những quan điểm của các chuyên gia về những cơ hội và thách thức của ngành du lịch trong bối cảnh nền kinh tế số.

Xem thêm

Cách mạng 4.0 với Du lịch Việt Nam : Ứng dụng để phát triển - xu hướng tất yếu

01/02/2024

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi hoàn toàn cách làm du lịch. Ứng dụng công nghệ vào hoạt động du lịch là xu hướng tất yếu.

Xem thêm

Sản phẩm hot

1
Bạn cần hỗ trợ?