Mô - đun Front Office

Mô - đun Front Office

Front Office (Bộ phận tiền sảnh):

  • Giải pháp FO hoàn hảo bao gồm tất cả các tính năng của phần mềm tổng hợp khách hàng
  • Phần mở rộng có cả: Guest Profile (Hồ sơ khách hàng), Guest Relationship (Quan hệ khách hàng) và Guest CRM (Quản lý quan hệ khách hàng)
  • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua phần mềm trên Android OS và ứng dụng tương tác trực tiêp với khách hàng
  • Hệ thống xử lý hoàn hảo với những khách sạn có quy mô lên tới 1000 phòng
  • Liên kết chặt chẽ với các nhà quản lý kênh đặt phòng trước, OTA, và GDS
  • Báo cáo hệ thống thông tin quản lý và kiểm toán mạnh mẽ để đưa ra những cảnh báo
  • Đặc biệt thân thiện với người sử dụng.  

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý khách sạn của mình sao cho hiệu quả, liên hệ qua mail: software@vhrpro.com hoặc SĐT: +84 243 999 791 để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm phần mềm mới này.

Bạn cần đăng nhập và đăng kí quyền xem cho mục này

Lọc dịch vụ

Tin tức

Những thách thức của Du lịch Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số

01/02/2024

Vietnam Economic Times đã thu thập được những quan điểm của các chuyên gia về những cơ hội và thách thức của ngành du lịch trong bối cảnh nền kinh tế số.

Xem thêm

Cách mạng 4.0 với Du lịch Việt Nam : Ứng dụng để phát triển - xu hướng tất yếu

01/02/2024

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi hoàn toàn cách làm du lịch. Ứng dụng công nghệ vào hoạt động du lịch là xu hướng tất yếu.

Xem thêm

Sản phẩm hot

1
Bạn cần hỗ trợ?